Contractele de cercetare sunt tipul de contract cu cea mai mare intensitate a componentei inventive. Este vorba de studii avansate, exploratorii, unde ori se aprofundează unele rezultate teoretice deja obţinute în instituţie, şi în care compania are un interes particular, ori compania doreşte să sprijine anumite direcţii de studiu în interes strategic, pe termen lung. Modele de contracte se găsesc aici.  Spre exemplu, ......

Contractele de cercetare sunt structurate după cum urmează:

 

Planul de lucru şi livrabilele

Activităţile derulate în cadrul acestui tip de contracte au o pondere mai mare a componentei „technology push”, unde riscul tehnologic este mai mare, dar şi gradul de noutate al tehnologiilor dezvoltate este mai mare. Din unele puncte de vedere acest tip de contract este cel mai familiar cercetătorilor pentru că se aseamănă cu contractele de cercetare din fonduri publice. Există totuşi o diferenţă importantă, şi anume cea legată de dreptul de prioritate al companiei de a negocia valorificarea tehnologiilor dezvoltate în cadrul contractului de cercetare.

Aspectul esenţial al contractelor de cercetare este că activităţile sunt stabilite în mare parte în cadrul instituţiei, care are cel mai mare grad de libertate, raportat la celelalte tipuri de contracte (de servicii şi de dezvoltare). Din acest motiv şi drepturile de publicare sunt generoase, iar termenele în care compania este obligată să îşi exercite dreptul de prioritate, sunt scurte.

 

Drepturi de Proprietate Intelectuală

Instituţia trebuie să comunice Companiei toate rezultatele obţinute, iar Compania are obligaţia de a le păstra confidenţiale. Instituţia poate depune brevete fără restricţie pe tehnologiile dezvoltate în cadrul contractului. Dacă Compania e interesată de exploatarea unei tehnologii, indiferent dacă ea a fost deja protejată de către instituţie sau nu, şi indiferent de momentul în care conceptul tehnologic i-a fost comunicat, compania îşi poate exercita, în orice moment, dreptul de prioritate, în care caz, are la dispoziţie un anumit termen pentru a negocia termenii transferului, fie sub formă de licenţă sau de cesiune. După expirarea termenului, indiferent dacă o licenţă a fost încheiată sau nu, universitatea poate licenţia oricărui terţ, sau publica, fără restricţie. 

 

Drepturi de publicare

Dacă instituţia este interesată să publice rezultatele obţinute, şi comunică acest lucru Companiei, atunci termenul în care Compania trebuie să decidă dacă doreşte să îşi exercite dreptul de prioritate, şi termenul în care trebuie să aibă loc negocierea condiţiilor transferului, se pot scurta, pentru a permite o publicare cât mai rapidă. Spre exemplu, la EPFL Lausanne, termenul după exercitarea priorităţii în care Compania trebuie să negocieze transferul este de 3 luni. Dacă instituţia doreşte să publice rezultatele, atunci informează compania, care are 10 zile să decidă dacă doreşte să solicite o amânare cu o lună a publicării, timp în care îşi poate exercita dreptul la prioritate. Dacă decide să şi-l exercite în această perioadă de o lună, are la dispoziţie încă 3 luni pentru a negocia licenţa. Odată expirate cele 3 luni, instituţia poate publica rezultatele sau le poate licenţia către terţi fără restricţii. 

 

Tariful

Având în vedere că cercetare avansată şi exploratorie este o componentă esenţială a activităţii ştiinţifice din majoritatea instituţiilor, iar termenii contractelor de cercetare sunt cei mai favorabili instituţiilor, este de aşteptat ca şi tariful/regia solicitată să fie cea mai favorabilă. În acest caz, instituţia poate cofinanţa, parţial, costurile indirecte aferente activităţii de cercetare, având în vedere că drepturile de proprietate intelectuală, precum şi vizibilitatea şi prestigiul asociat cu rezultatele obţinute, rămân în instituţie. La EPFL Lausanne se practică o regie de 20% din costurile directe, ceea ce este o rată cu mult inferioară costurilor indirecte reale. În acest caz, universitatea cofinanţează, de facto, o parte din costurile indirecte aferente cercetărilor avansate şi exploratorii finanţate din fonduri private.


 

Research For Industry - Venture Contect Research For Industry - Arott Research For Industry - Romanian Startups Research For Industry - CCifer Research For Industry - Spherik Research For Industry - CIDO Research For Industry - Spherik