Traseul invenţiei începe în laboratorul unui cercetător. Odată ideea apărută, aceasta parcurge următoarele etape generale.

 

Securizarea drepturilor

Este esenţial ca titularul drepturilor de proprietate intelectuală să fie stabilit în mod clar, inatacabil ulterior, şi mai ales în conformitate cu legislaţia în vigoare. Noul cadru legal, discutat aici, simplifică masiv procedurile faţă de situaţia anterioară. Respectarea strictă a acestora este esenţială în vederea oricăror litigii sau proceduri ulterioare de verificare („due diligence”) ce pot fi iniţiate de potenţiali viitori parteneri sau investitori.

Informaţii suplimentare aplicate pe legislaţia română privind securizarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt prezentate pe pagina „Invenţii de serviciu”.

Aici Biroul de Transfer Tehnologic are un rol esenţial, deoarece el trebuie să recepţioneze şi să înregistreze formularele de informare pe care inventatorii sunt obligaţi prin lege să le transmită angajatorului (instituţiei). De aceea, este esenţial ca instituţia să aibă un regulament intern explicit în acest sens, inclusiv modelul de formular, care să conţină toate elementele esenţiale. Un model de formular este disponibil în secţiunea Invenţii de serviciu”.

 

Evaluarea noutăţii tehnice

Această etapă implică explorarea a ceea ce se numeşte „prior art”, adică starea domeniului tehnologic înaintea invenţiei, pentru a determina dacă invenţia aduce într-adevăr un element de noutate. De multe ori, după explorarea brevetelor pre-existente în domeniu, descrierea invenţiei trebuie reformulată, pentru a nu se suprapune cu brevete deja existente sau pentru a scoate în evidenţă mai clar caracterul său inovator. Claritatea este un element important în minimizarea costurilor de brevetare.

Informaţii suplimentare în pagina „Evaluarea noutăţii tehnice” accesibilă prin meniul din stânga.

Rolul biroului de transfer tehnologic este de a oferi asistenţă şi sprijin inventatorilor, pentru a realiza o căutare eficientă şi competentă în bazele de date existente. În unele situaţii mai complexe, există posibilitatea solicitării unui raport de documentare de la OSIM, care costă aproximativ 200 de euro. Aceste rapoarte se eliberează în timp scurt, şi pot fi foarte utile pentru a asigura o redactare corectă a unei prime cereri (de obicei provizorii - „provisional PCT application”). 

Pentru a putea comanda astfel de rapoarte, precum şi pentru depunerea cererilor propriu zise (de obicei provizorii, deci cu costuri foarte reduse), biroul de transfer tehnologic trebuie să aibă un buget propriu, de ordinul a 300-400 euro per cerere internaţională. Pentru o instituţie care produce 5-10 invenţii relevante internaţional pe an, un buget de 3000 de euro pe an este suficient.

 

Minimizarea costurilor

Metoda folosită pe scară largă de instituţiile de cercetare aplicativă avansate din întreaga lume include următoarele etape menite nu doar să minimizeze costurile, dar şi să accelereze publicarea rezultatelor în jurnale ştiinţifice, şi să facă posibilă atragerea partenerilor industriali internaţionali:

1. În momentul realizării unei invenţii se redactează trei documente: formularul de comunicare către instituţie (model de formular recomandat), manuscrisul ştiinţific, care se depune spre publicare, într-un jurnal sau conferinţă ştiinţifică, şi cererea de brevet provizorie PCT (explicată în Nature şi în aceste articole Wikipedia: Priority RightProvisional Application), în engleză. Cererea internaţională PCT este indispensabilă pentru că cereri naţionale pe pieţe foarte mici precum România nu prezintă niciun interes pentru parteneri industriali internaţonali.

2. În momentul acceptării spre publicare a manuscrisului, editorul comunică, în general, autorilor, data la care articolul va apărea online. Cel târziu la această dată, agentul de proprietate intelectuală cu care colaborează instituţia (patent attorney) depune cererea provizorie PCT. Aceasta este o cerere mult mai simplă, rapidă şi ieftină decât o cerere standard de brevet. În funcţie de experienţa inventatorilor şi a instituţiei, costurile pot fi reduse la doar două sute de euro. Această cerere este recunoscută ca dată de primă depunere în întreaga lume.

3. Cererea provizorie este valabilă 12 luni de la data depunerii. După cel mult 12 luni, poate fi depusă o cerere standard, şi selectarea unor ţări, iar costurile cresc, la 3-5K euro. Această perioadă de 12 luni este o cursă contra-cronometru de a atrage parteneri industriali care să preia şi să continue procesul, acoperind cei 3-5K euro. În lipsa unor astfel de parteneri, instituţia ori avansează sumele necesare din fonduri proprii, ori abandonează cererea.

4. Acordarea efectivă a brevetului este un pas administrativ irelevant din punctul de vedere al unei instituţii de cercetare, deoarece costurile pentru a ajunge în acel punct sunt atât de mari încât majoritatea instituţiilor (chiar şi cele mai bogate) renunţă cu mult înainte de a ajunge acolo, în absenţa unui partener industrial cu forţă financiară care să preia procedurile, inclusiv costurile aferente. Aşadar, în toate situaţiile, acordarea brevetului, ori este strict o preocupare a partenerului industrial (dacă acesta a fost cooptat), ori nu este deloc.

Explicaţii detaliate în pagina „Minimizarea costurilor” accesibilă meniului din stânga. Căutarea partenerilor, şi luarea deciziilor aferente cererii provizorii se face de către biroul de transfer tehnologic, ceea ce înseamnă că acesta trebuie să fie echipat cu experienţa şi competenţele necesare să gestioneze acest proces.

 

Căutarea partenerilor industriali

Valorificarea directă a unei noi tehnologii de către un partener industrial nu este în general posibilă deoarece, pentru a urca treptele TRL (discutate în aceste două prezentări: Florin Păun şi Alexandru Căbuz), este nevoie de a lucra împreună cu inventatorii iniţiali. Aşadar, o invenţie, şi cererea de brevet aferentă, trebuie privite nu ca o „marfă” de vânzare pe raftul unei instituţii, ci ca un „cârlig” pentru a atrage interesul unui partener industrial împreună cu care tehnologia să fie dezvoltată în continuare. Astfel de colaborări durează în general mulţi ani, iar rezultatul final este deseori diferit şi imprevizibil la momentul iniţial. 

Activitatea de a atrage şi de a dezvolta relaţiile de durată cu partenerii industriali poate lua multe forme, discutate în pagina  „Căutarea partenerilor industriali”.

Aceasta este cea mai dificilă şi cea mai importantă componentă a activităţii unui birou de transfer tehnologic. Succesul depinde în principal de capacitatea de a comunica eficient şi credibil cu persoane din mediul industrial. Aceasta necesită familiarizarea cu detaliile „modului de operare” şi normelor de profesionalism implicite în mediul industrial: punctualitatea, planificarea strictă a timpului, uneori cu luni înainte, răspunderea la emailuri în 24 de ore, stăpânirea limbii engleze, capacitatea de a face prezentări eficiente (cu faţa la public, nu la slide, fără culori ţipătoare pe slide-uri, fără texte lungi pe care vorbitorul le citeşte, încadrarea strictă în timpul alocat, capacitatea de sinteză, etc.), capacitatea de a nu pierde timpul interlocutorului cu subiecte irelevante, tangenţiale, sau care nu îl interesează, etc. Acestea sunt printre cele mai mari şi prezente obstacole în transferul tehnologic, deoarece mentalitatea, priorităţile, eticheta profesională şi modul de operare diferă drastic faţă de mediul indstrial, iar credibilitatea se construieşte foarte greu.

 

Negocierea licenţelor

Pentru fiecare categorie de partener industrial, inclusiv crearea de startup-uri, există o serie de elemente ce trebuie luate în considerare, în vederea adaptării clauzelor ce fac parte dintr-un contract de licenţă. În secţiunea „Negocierea licenţelor” discutăm în detaliu principalele categorii de clauze ce fac parte dintr-un contract de licenţă şi diversele forme pe care acestea pot să le ia, cu exemple de formulări din modelele de contracte folosite de birouri de transfer tehnologic avansate.


 

Research For Industry - Venture Contect Research For Industry - Arott Research For Industry - Romanian Startups Research For Industry - CCifer Research For Industry - Spherik Research For Industry - CIDO Research For Industry - Spherik