Contractul de Licență reprezintă modalitatea cea mai avantajoasă de transfer pe o perioadă definită de timp, dinspre institutele de cercetare înspre industrie, a dreptului de producere, folosință și vânzare a produselor și proceselor acoperite de aplicațiile de brevet (provizorii sau complete) deținute de către aceste instituții.  Acest contract avantajează atât institutele de cercetare - din faptul că acest transfer se face în schimbul unor redevențe și sume de întreținere a licenței, cât și pentru partenerii industriali - aceștia primesc o licență exclusivă de a comercializa produsele și procesele licențiate.  Din perspectiva instituției, cel mai important aspect înainte de semnarea unui contract de licență este securizarea drepturilor, altfel spus stabilirea instituției ca unică proprietară a drepturilor intelectuale asupra invențiilor acoperite de brevetele ce urmează a fi licențiate în conformitate cu legislația în vigoare (a se vedea capitolul de IP și procese interne). 

 

Unele dintre informațiile ce trebuie incluse în descrierea unui astfel de contract de licență sunt următoarele:

 

Tipul licenței și domeniul de activitate industrială

Ca și informație generală, printr-un contract de licență instituția de cercetare acordă unui partener industrial dreptul exclusiv de a produce, folosi și vinde produsele și procesele ce vor fi licențiate prin contract și care se încadrează într-un anumit domeniu industrial de activitate clar stabilit de la început.  Această limitare se datorează nevoii de a optimiza valorificarea tehnologiei - în interesul general al economiei naționale și mondiale, prin lăsarea liberă a exploatării brevetului în alte domenii decât cel de activitate a companiei.  Instituția poate să-și dea acordul ca această licență să poată fi sublicențiată către o terță entitate atâta timp cât această entitate plătește partea sa de redevență.

 

Redevențele, contabilitatea și auditul

Drepturile bănești ce rezultă în urma licențierii se stabilesc ca fiind - în general, un anumit procent din vânzările realizate de către o firmă, dar nu mai puțin de o sumă minimă necesară întreținerii anuale a licenței.  Este important a se clarifica la acest capitol despre ce venituri este vorba, cum se calculează, de la ce dată se calculează acest procent și mai ales cum se verifică aceste cifre.  Penalitățile și costurile acestor verificări se specifică clar în contract.  De exemplu, redevențele se pot calcula ca procent din vânzările nete (prețul de vânzare facturat), vânzări reflectate de o gestiune care poate fi verificată în orice moment de un audit al unui reprezentant al instituției. 

 

Exemplu (EPFL Lausanne):

Compania va plăti XXXX o sumă de întreținere a licenței anuală de RON/EUR .........................., TVA inclus.  Această sumă de întreținere a licenței va fi plătită pentru anul calendaristic precedent până la dată de 31 Martie, cu condiția ca redevențele datorate pe Vânzările Nete pentru anul precedent, dacă acestea au existat, să fie mai mici decât suma de întreținere a licenței. Dacă redevențele datorate pe Vânzările Nete pentru anul precedent sunt mai mari decât suma de întreținere a licenței, Compania va plăti XXXX până la data sus menționată doar redevențele datorate.  Diferența între suma de întreținere și redevență nu poate fi considerată ca plată în avans a redevențelor pentru anii viitori.

 

Costul brevetării

În momentul în care institutul de cercetare și un partener industrial interesat de rezultatul cercetării se așează la masa negocierilor - negocieri care concluzează prin semnarea unui contract, dreptul de proprietate asupra acestor rezultate a fost deja asigurat de institutul de cercetare prin plata anumitor cheltuieli legate de aplicația de brevet provizorie sau completă.  Unele cheltuieli pot apărea și după semnarea unui contract, prin urmare aceste costuri și cheltuieli trebuie să fie clar stabilite.  De exemplu, dacă instituția este interesată să păstreze aplicația de brevet pentru una sau mai multe țări, compania va rambursa institutului costurile acumulate de institut după data semnării contractului; în cazul în care institutul decide să nu mai mențină activ un brevet de invenție, compania va primi brevetul cu titlu gratuit cu condiția să ramburseze către institut toate cheltuielile și costurile de brevetare, inclusiv pe cele realizate înainte de semnarea contractului.

 

Asistența științifică

Deoarece în cazul licențierii are loc un transfer de cunoștiințe inovatoare pe care partenerul industrial care încearcă să le valorifice pe piață e posibil să nu le înțeleagă pe deplin, este necesară o asistență din partea membrilor instituției pentru transmiterea și înțelegerea acestor informații.  Durata, costurile și metoda de asistență științifică se vor specifica în acest contract de licență sau într-un contract adițional.

 

Valorificarea licenței

Scopul cercetării și indirect al contractelor de licențiere încheiate cu o instituție de cercetare este, în majoritatea cazurilor, diseminarea cât mai rapidă a rezultatelor cercetării pentru beneficiul publicului larg prin intermediul partenerilor industriali.  De asemenea, instituția de cercetare dorește ca redevențele la care este îndreptățită să fie maximizate prin valorificarea cât mai rapidă a aplicațiilor de brevet pe care le-a licențiat partenerilor industriali.  Astfel, contractul de licență trebuie să pună, pe cât posibil, o presiune asupra partenerului industrial astfel încât acesta să comercializeze cât mai curând posibil produsele sau procesele licențiate.  Un contract de licență bine scris va specifica termene concrete pentru demonstrarea acestor eforturi.

 

Exemplu (EPFL Lausanne):

Compania va depune toate eforturile posibile pentru a dezvolta și comercializa Produsele sau Procesele Licențiate.  În situația în care Compania, după doi (2) ani de la semnarea acestui Contract, nu este în măsură să demonstreze că a făcut aceste eforturi pentru dezvoltarea și comercializarea Produsele sau Procesele Licențiate, atunci XXXX este îndreptățită să rezilieze acest Contract.

 

Ce ar mai fi de menționat este că partea despre sprijinul tehnic și asistența științifică face parte, in general, dintr-un contract separat, dar în unele cazuri aceasta se poate reglementa în contractul de licență. De asemenea, dacă se transferă un prototip acest lucru se specifică într-un add-on la licență, i.e. un articol care tratează transferul acestui prototip.

 


 

Research For Industry - Venture Contect Research For Industry - Arott Research For Industry - Romanian Startups Research For Industry - CCifer Research For Industry - Spherik Research For Industry - CIDO Research For Industry - Spherik