Research Centre for Hazard and Geographic Risk

Led by: Virgil SURDEANU
Fields: Env. & Earth Sci.
Institution: ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca (UBB)
Scientists/Total: -/25
Keywords:   elaborarea studiilor de risc (identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor geografice) analizarea impactului antropic indus teritoriului elaborarea studiilor de susceptibilitate si vulnerabilitate elaborarea de studii privind hazardele naturale elaborarea strategiilor de reabilitare ecologică şi integrare peisagistică a arealelor degradate elaborarea strategiilor de amenajare a arealelor protejate identificarea, inventarierea, studierea, declararea şi promovarea geositurilor expertiză în: geomorfologie; hidrologie; climatologie; GIS realizarea de harti geomorfologice; geoturistice şi geoenvironmentale realizarea de analize hidroclimatice; măsurători topografice; analize statistice; analize GIS
Presentation
Infrastructures

Instruments for topographic measurements:
topographic total station
telemeter
performance tapes
Geotechnical gauge:
G.P.R. (Ground Penetrating Radar)
drill manual
Apparatus for determining the physical and chemical properties of materials
ovens, sterilizers
rotary shaker device flat
centrifugal mass
magnetic stirrer
apparatus for determining the
Apparatus for determining water quality
conductomtre
pH-meters
Turbidity
Apparatus for studies dendrometric

Applications

Contact

Str.Clinicilor Nr.5-7, 400006
Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: +40 264 597988
Fax: +40 264 597988
eMail: surd...@geografie.ubbcluj.ro
geor...@gmail.com

 

 

 

0 Patents or Software

 

Research For Industry - Venture Contect Research For Industry - Arott Research For Industry - Romanian Startups Research For Industry - CCifer Research For Industry - Spherik Research For Industry - CIDO Research For Industry - Spherik